DOKUMENTUM

Dokumentumok a munkavédelemről

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény

Munkabaleseti Jegyzőkönyv

Munkahelyi környezet

Munkafolyamat

Anyagi (tárgyi) tényezők

A sérült konkrét fizikai tevékenysége

A balesetet kiváltó különleges esemény

A sérülést okozó érintkezés, a sérülés módja

TEÁOR '08

FEOR'08 [KSH elnökének 7/2010. sz. közleménye]

Európai Unió területi egységeinek kódszámai [NUTS kód]

EK-típustanúsítványok listája

Kistérségi kódszámok [31/2011. (X. 24.) KIM rendelet 2. melléklet]

Gazdálkodási forma (GFO kód) [21/2012. (IV. 16.) KIM rendeletet]

munkavédelem

Megrendelés esetén vállalom a jogszabályi előírások szerinti teljes körű munkavédelmi szolgáltatást.

Egyéni kérés szerint tűzvédelemmel, is tudok foglalkozni.

Tisztelettel

Kutasi László

Kutasi László

Munkavédelmi technikus

:+36-20-913-8620

:kutasi.laszlo.1979@gmail.com

:1119 Budapest, Etele út 69. II/16.